O sitio web www.asociacionsirio.es é propiedade da Asociación Astronómica Sirio de Pontevedra, con domicilio social no Observatorio Astronómico de Cotobade, lugar da poza, Monte Coirego, C.P. 36856 Cotobade (Pontevedra), con CIF: G36350874.

CLÁUSULA DE INFORMACIÓN E CONSENTIMENTO PARA DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

Responsable: ASOCIACIÓN ASTRONÓMICA SIRIO DE PONTEVEDRA -- NIF: G36350874 -- Correo electrónico: Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. -- Dirección postal: lugar da poza, s/n Monte Coirego, 36856 Cerdedo-Cotobade (Pontevedra)

1.- Política de protección de datos facilitados a través da sección “CONTACTO"

 1. Todos os datos de carácter persoal facilitados á Asociación Astronómica Sirio de Pontevedra utilizaranse só para contactar cos usuarios en relación coa consulta realizada. NON quedarán incorporados a ningún ficheiro. É dicir, a Asociación Astronómica Sirio de Pontevedra non mantén ficheiro de datos persoais de usuarios.
 2. Os datos recóllense coas seguintes finalidades: Resolver suxestións e consultas, envío de información, reservas de visitas guiadas o calquera outra cuestión relacionada coa actividade da asociación.
 3. A Asociación Astronómica Sirio de Pontevedra comprométese a protexer a información confidencial á que teña acceso.
 4. A Asociación Astronómica Sirio de Pontevedra non empregara en ningún caso os datos de carácter persoal que vostede poña a súa disposición para prestar servizos distintos aos referidos no apartado b) do presente documento ou, no seu caso, para lograr unha utilidade propia ou distinta a autorizada polo titular dos ditos datos.
 5. O Usuario certifica que é maior de 14 años e que polo tanto posúe a capacidade legal necesaria para a prestación do consentimento en canto ao tratamento dos seus datos de carácter persoal e todo isto de conformidade co establecido na presente Política de Privacidade. 
 6. O Usuario autoriza ao tratamento dos datos persoais subministrados, nos termos indicados anteriormente 

  2.- Política de protección de datos facilitados a través das seccións “FAITE SOCIO” e "COLABORA"  

Comunicámoslle que os datos recollidos incorporaranse e trataranse no ficheiro “libro de socios” cuxa finalidade é o control e xestión de altas e baixas dos asociados que se inscriban na Asociación Astronómica Sirio de Pontevedra, debidamente inscrita no Rexistro da Axencia Española de Protección de Datos.

 • Identidade do responsable do tratamento: ASOCIACIÓN ASTRONÓMICA SIRIO DE PONTEVEDRA
 • Datos obxecto de tratamento: trataremos os datos que nos facilita na presente solicitude de afiliación.
 • Finalidade do tratamento: a inclusión da persoa interesada no “libro de socios”, na lista de correo de google groups e no grupo de avisos de whatsapp da asociación, coa finalidade de prestar servizos de axuda e asesoramento aos asociados, xestión dos socios, aportacións e doazóns, campañas e outras accións, así como informarlle e coordinar as actividades promovidas pola asociación.
 • Decisións automatizadas: non se realiza segmentación de perfís nin se toman decisións automatizadas.
 • Por canto tempo conservaremos os seus datos? Os datos trataranse ata que a persoa interesada retire o seu consentimento.
 • Base xurídica do tratamento: o tratamento dos seus datos ten a súa base legal no consentimento da persoa interesada.
 • Obriga de facilitar os datos e consecuencias de non facilitalos: os datos solicitados son voluntarios.
 • Procedencia dos datos: a propia persoa interesada ou o seu representante legal.
 • Destinatarios. A través da presente solicitude solicitamos o seu consentimiento para a inclusión dos datos na lista de correo de Google Groups e no grupo avisos de WhatsApp, o que pola súa propia natureza implica a difusión do seu teléfono, nome e apelidos aos demais socios.
 • Transferencias internacionais de datos. Non se realizarán transferencias internacionais de datos.
 • Infórmaselle dos seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición que poderá exercer dirixíndose á ASOCIACIÓN ASTRONÓMICA SIRIO DE PONTEVEDRA, domicilio: lugar da poza, Monte Coirego, C.P. 36856 Cotobade (Pontevedra), ou ao email Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar..
Usamos cookies
Usamos cookies de terceiros que eles utilizarán para fines analíticos e para mostrar publicidade personalizada en base a un perfil elaborado a partir dos teus hábitos de navegación (por exemplo a visita a este sitio web). Podes rexeitar o uso das cookies, en cuxo caso non funcionarán correctamente algunhas funcións do sitio web facilitadas por terceiros, en particular o sistema de reserva de visitas guiadas ao observatorio astronómico.